ویژگیهای یک موتور تردمیل خوب

انتخاب موتور یکی از مهمترین شاخصه های انتخاب تردمیل می باشد زیرا موتور تردمیل قطعه اصلی در حرکت نوار تردمیل و بیشترین فشار را تحمل می نماید.