33 توصیه سودمند برای کاهش وزن

  غذاهايي كه مي خوريد 1-از مواد غذايي كم كالري براي ميان وعده ها استفاده كنيد. 2-وعده هاي غذايي بايد مواد مغذي زياد و كالري كم داشته باشند. 3-براي تمام روز برنامه ي غذايي داشته باشيد. 4-بيشتر غذاهاي فرآوري نشده مصرف كنيد؛ يخچال را با غذاهاي سالم و تازه پركنيد. 5-مي توانيد مقدار كمي مواد غذايي پركالري را كه دوست داريد، مصرف كنيد؛ اما، ازمحدوده ي مورد نياز روزانه ي خود خارج نشويد. 6-استفاده از ليست هاي جايگزين را بياموزيد. [...]