تردمیل به برق وصل است ولی روشن نمی شود

تردمیل روشن نمی شود بررسی مشكلات الكتريكی تردمیل برای بررسی مشكلات الكتريكی تردمیل و استفاده از این دستور العمل ها، باید با الکتریسیته و برق آشنایی داشته باشید. وقتی دارید چیزی را تست می کنید،ب بسیار بسیار احتیاط کنید!!! هرگز نگذارید ولتاژ (فشار الکتریکی) به طور مستقیم با قطعات تردمیل اتصال داشته باشد یا وقتی در حال تست کردن ولتاژ هستید سیم ها نباید به هم متصل باشند. برای بررسی مشكلات الكتريكي تردمیل می بایست مراحل زیر را به درستی [...]