8 دستاورد سودمند ورزش با تردمیل

8 دستاورد سودمند ورزش با تردميل 1-پيشگيري اوليه و ثانويه از بيماري هاي قلبي: عدم تحرك، عامل اصلي و خطرناكي براي ابتلا به بيماري هاي قلبي است. احتمال بروز بيماري هاي قلبي در افراد كم تحرك، بيش از دو برابر افراد با تحرك كافي است. 2-تنظيم فشار خون: افزايش فشار خون، عامل اصلي براي بيماريهاي قلبي است؛ ورزش هاي هوازي منظم، مي توانند فشار خون را كنترل كنند. 3-كنترل چربي هاي خون: ورزش هاي هوازي، منجر به كاهش تري گليسيريد [...]