treadmill service manنگهداری و سرویس تردمیل

سرمایه گزاری برای خرید یک تردمیل با کیفیت، خرید عمده ای است. برای حفظ کارایی تردمیل و اجتناب از تعمیرات گران قیمت باید برنامه‌ی نگهداری را برای سرویس تردمیل به طور منظم انجام دهید. تمیز نگهداشتن تردمیل و سرویس منظم آن، بر عمر تخته ، تسمه، غلطک‌ها، موتور و الکترونیکهای آن می‌افزاید.

موارد نگهداری زیر باید پیوسته انجام شوند.

با برنامه‌ی منظم نگهداری تردمیل عمر آن را زیاد می‌کنید و از میزان تعمیرات پرهزینه می‌کاهید و از آن بیشتر لذت می‌برید.

مانیتور (صفحه نمایش) و قاب تردمیل

پس از هر بار استفاده با یک پارچه‌ی نمدار قاب و صفحه نمایش تردیمل را پاک کنید.

عرق و لکه‌های جمع شده در سطح خارجی آن را پاک و تمیز کنید. بهتر است

از یک پارچه‌ی نمدار ـ نه خیس ـ استفاده کنید.

راهنمای استفاده از دستگاه را برای اطلاع از نوع پاک کنده ای که می‌توانید

استفاده کنید یا نوعی که نمی‌توانید به کار ببرید، مطالعه کنید. برای پاک کردن روزانه، آب بهترین گزینه است.

زیر و اطراف تردمیل

هفته ای یک بار، زیر و اطراف تردیمل را جاروبرقی بکشید.

مشاهده می‌کنید که گرد و خاک سیاه رنگی در عقب و زیر تردمیل جمع شده است.

این گرد ناشی از سایش تسمه و تخته تردمیل ه است. مهم این است

که این غبار و هر نوع گرد و خاک را از ماشین بزدایید. ممکن است

این موارد زائد در موتور تردمیل و دیگر بخش‌های متحرک تردمیل انباشته شده

و موجب افزایش حرارت و فرسودگی زود هنگام قطعات یا موتور شوند.

اگر اجازه دهید این مواد میان تسمه‌ی دونده و تخته جمع شوند،

موجب اصطکاک و سایش زیاد می‌شوند. این اصطکاک موجب فرسودگی تخته شده و فشار بیشتری به موتور و غلطک‌ها می‌آورد.

نکته تردمیل
گرد حاصل از سایش تخته و تسمه می‌تواند فرش یا پوشش زیر تردمیل را کثیف کنید. برای زیر تردمیل تشکچه هاییساخته شده است. این تشکچه‌ها کمک می‌کنند کف اتاق را تمیز نگهدارید، همچنین سطح ثابتی برای تردیمل فراهم می‌کند.

تنظیم کردن تسمه تردمیل

تراز کردن تسمه در وسط تردمیل اهیمت دارد. تسمه‌ی تراز نشده موجب فرسودگی بیش از حد غلطک‌ها خواهد شد. همچنین موجب ساییده شدن تسمه بر کناره‌ی تردمیل می‌گردد، که می‌تواند موجب کاهش عمر مفید تسمه شود.

در هر دو طرف و در سمت عقب دستگاه پیچ‌هایی برای تنظیم کردن تسمه وجود دارد. تنظیم را با مقادیر کم انجام دهید. هر بار بیشتر از یکچهارم دور پیچ را نچرخانید. راهنمای سازنده‌ی تردمیل را در مورد تنظیم و تراز بندی تسمه مطالعه کنید.

هر بار که می‌خواهید از دستگاه استفاده کنید، تنظیم تسمه را کنترل کنید.

کشش تسمه تردمیل

در جریان استفاده از دستگاه، تسمه تا حدی تحت کشش قرار می‌گیرد. تسمه هرگز نباید بلغزد. اگر احساس کردید تسمه لغزش دارد، با استفاده از اطلاعات راهنمای کارخانه‌ی سازنده آن را تنظیم کنید. مراقب باشید که کشش تسمه را خیلی زیاد نکنید. کشش باید به حدی باشد که فقط از لغزیدن آن جلوگیری کند. اگر تسمه خیلی سفت باشد، بار زیادی بر غلطک‌ها و موتور وارد می‌کند.

نکته تردمیل
برای آزمایش کشش تسمه، سرعت تردمیل را در حد قدم زدن کاهش دهید. در حالی که به آرامی روی آن راه می‌روید، پای خود را جلو بیاورید و سعی کنید  تسمه را نگه دارید. اگر احساس ا کردید تسمه لغزش دارد، پیچ تنظیم را 4-1 دور محکم تر کنید. دوباره آزمایش کنید. در صورت لزوم این کار را تکارر کنید، اما به خاطر داشته باشید که تسمه را زیاد سفت ننید. زیرا موجب فرسودگی زود هنگام می‌شود.

بخش موتور تردمیل

یکی از اعمال مهم برای سرویس تردمیل بررسی بخش موتور تردمیل می باشد . موتور تردمیل زیر در پوشش جلوی دستگاه قرار دارد. و موتور ایجاد کننده شیب نیز در همان محل است. ماهی یک بار، باید سیم دستگاه را از برق خارج کنید و در پوش موتور را بر دارید. و با جاروبرقی گرد و خاک، مو و مواد زائد را از اطراف موتور و دیگر اجزای آن پاک کنید. مراقب باشید به سیم کشی و ابزار الکترونیک در این محل آسیب وارد نکنید. هرگز قبل از قطع سیم برق درپوش موتور را بر ندارید.

تسمه  و تخته تردمیل

هفته ای یک بار، باید سطح تسمه را با یک پارچه‌ی نمدار پاک کنید.

همچنین باید به آرامی لبه‌ی تسمه را بلند کنید و سطح میان تسمه و تخته  را تمیز کنید.

باید تا حد امکان سطح میان تسمه و تخته را بدون اصطکاک کنید.

اصطکاک زیاد موجب تولید حرارت زیاد و خراب شدن زود هنگام تسمه و تخته می‌شود.

د رمورد لغزنده سازی میان تخته و تسمه از دستورات کارخانه‌ی

سازنده پیروی کنید. برخی کارخانه‌ها تخته های واکنس

دار تولید می‌کنند که مراقبت کمتری نیاز دارند.

دستگاه‌های دیگر به لغزنده سازی توسط واکس یا سیلیکون نیاز دارند.

پیش از مطالعه‌ی دستورات کارخانه، عمل لغزنده سازی را انجام دهید.

نگهداری غلط می‌تواند موجب لغو ضمانت نامه و تعمیرات گران قیمت شود.

هنگام به کار بردن لغزنده ساز بر روی تخته، باید از حداقل مقدار این موارد استفاده کنید.

اگر مقدار زیاد به کار ببرید، ممکن است جمع شود و موجب اصطکاک و ساییدگی زود هنگام شود.

ارایه شده توسط زمانی اسپرت

www.zamanisports.com

سرویس تردمیل