با عجله خوردن عامل چاقي است

//با عجله خوردن عامل چاقي است

با عجله خوردن عامل چاقي است

با عجله خوردن عامل چاقي است

آرام غذا خوردن و جويدن غذا سبب تنظيم مركز كنترل اشتهاي مغز مي شود چون به دنبال غذا خوردن، سيگنال سيري از دستگاه گوارش با ترشح مجموعه اي از هورمون ها با حداقل فاصله زماني ۱۵ تا ۲۰ دقيقه اي به مغز مي رسد. بنابراين غذايي كه به آرامي و بدون عجله خورده شود، اشتها را كم مي كند و فرد با غذاي نسبتا كمتري سير مي شود. غذا خوردن سريع خود به خود چاق نمي كند، ولي چون افرادي كه سريع غذا مي خورند به مكانيزم تنظيم اشتها زمان كافي نمي دهند تا پيام لازم را به مغز بفرستد، بيشتر از ميزان لازم غذا مي خورند.

به عبارت ديگر، افرادي كه با عجله غذا مي خورند، قبل از رسيدن به سيگنال سيري، مواد غذايي زيادي را وارد بدن خود كرده اند. حتي گفته شده است مي توان كه با آهسته خوردن در هر وعده در طول يك سال تا ۱۰ كيلوگرم وزن كم كرد.

غذا خوردن با عجله، يكي از عوامل ايجاد رسوب چربي و چاقي است

By | ۱۳۹۴-۸-۳۰ ۱۱:۳۳:۴۹ +۰۰:۰۰ آبان ۳۰ام, ۱۳۹۴|مقالات|بدون ديدگاه

About the Author:

ثبت ديدگاه