وزن مطلوب چقدر است؟

//وزن مطلوب چقدر است؟

وزن مطلوب چقدر است؟

ارایه شده توسط زمانی اسپرت تعمیرات تخصصی تردمیل در محل

فروش لوازم تردمیل

چگونگي تعيين وزن مطلوب

 

تعريف معمول پزشكي از چاقي، داشتن ۲۰ درصد وزن بالاتر از وزن مطلوب است. اين تعريف فريبنده است چون وزن ايده آل يك فرد به اندازه بدن و نوع چارچوب بدني بستگي دارد. افراد با استخوان هاي بزرگ طبيعتا وزن بيشتري را در مقايسه با افراد با استخوان هاي ظريف و كوچك حمل مي كنند. در حالت كلي، اكتومورف ها(گونه لاغر) و مزومورف ها(گونه عضلاني) با سن قد برابر نبايد وزن برابري داشته باشند. وزن ايده آل شما، به عوامل زيادي بستگي دارد. با وجود اين، دو عامل مهم عبارتند از: اندازه و چگالي استخوان هاي شما و نسبت بافت بدون چربي به ذخاير چربي بدن.

براي نمونه، فرد براي چاقي كه به طور منظم ورزش مي كند، اغلب اولين مرحله افزايش بدن، به هيچ وجه با بالاتر رفتن وزن همراه نيست بلكه بيشتر، جايگزيني بافت چربي به وسيله بافت عضلاني است. اين موضوع به تغييراتي در چگالي بدن منجر مي شود، به اين معني كه مقياس وزن گرفته شده به تنهايي در مقايسه با آنچه به طور طبيعي نشان داده مي شود، اهميت كمتري دارد.

تعيين وزن مطلوب

دستورالعملي كه براي تعيين وزن مطلوب به كار مي رود، به اين شرح است: مرداني كه ۱۵۰ سانتي متر قد دارند، بايد براي آنها ۴۶ كيلوگرم وزن در نظرگرفته شود و بالاتر از ۱۵۰ سانتي متر، به ازاي هر سانتي متر، يك كيلوگرم وزن در نظر گرفته و منطبق با اندازه چارچوب بدن بايد به اضافه يا منهاي ۱۰ درصد شود. قانون مورد نظر براي زنان به اين صورت است كه براي فردي با ۱۵۰ سانتي متر قد، وزني معادل ۴۳ كيلوگرم در نظر گرفته شود و بعد از آن براي هر سانتي متر، ۸۷۰ گرم اضافه مي شود و منطبق با اندازه چارچوب بدن بايد به اضافه يا منهاي ۱۰ درصد شود. براي مثال، پس از برآورد وزن ايده آل يك دونده استقامتي يا يك زن و مرد با گونه بدني لاغر بايد ۱۰ درصد از وزن ايده آل او كم كرد. همچنين در يك زن يا مرد با گونه بدني چاق بايد پس از محاسبه وزن ايده آل ۱۰ درصد به آن اضافه كرد. درگونه بدني ورزشكار عددي اضافه نمي شود، چون دربدن افراد گونه ورزشكار عمدتا بافت عضلاني بيشتر و ميزان چربي كمتر است. شما مي توانيد از دو فرمول زير براي تعيين وزن مطلوب خودتان استفاده كنيد:

وزن متعادل مردان = ](۱۵۰ – قد ) × ۱ [ + ۴۶

وزن متعادل زنان = ](۱۵۰ – قد ) × ۸۷/۰ [ +۴۳

 

تعمیرات تخصصی تردمیل

By | ۱۳۹۴-۸-۳۰ ۰۹:۵۰:۲۶ +۰۰:۰۰ آبان ۳۰ام, ۱۳۹۴|مقالات|بدون ديدگاه

About the Author:

ثبت ديدگاه