جریان برق قطع می شود ( فیوز برق ساختمان می پرد )

///جریان برق قطع می شود ( فیوز برق ساختمان می پرد )

جریان برق قطع می شود ( فیوز برق ساختمان می پرد )

zamani sport - زمانی اسپرت - تعمیر تردمیل

ارایه شده توسط زمانی اسپرت

وب سایت ما: www.zamanisports.com

این وضعیت وقتی پیش می آید که تردمیل را روشن می کنید،و بلا فاصله فیوز می پرد و یا اینکه تردمیل با حداکثر سرعت شروع به کار می کند. بدیهی است چنین چیزی نشان دهنده اتصالی قطعات  برد کنترل موتور تردمیل است.

مطمئن شوید که سیم اتصال موتور را تست کرده اید. موتوری که اتصالی دارد، می تواند موجب اتصال کوتاه برد کنترل شود و یا مواردی از این دست اتفاق بیفتد

مطمئن شوید که سایر قطعات برقی را تست کرده اید و مطمئنید که اتصال زمینی ندارند. توصیه می کنیم حتی اگر تردمیل شما تنها یک بار باعث قطع برق شود و بعد به حالت عادی برمی گردد، فوراً برد کنترل موتور (درایور موتور ) را تعویض نمایید، زیرا وقتی چنین عیب فنی رخ می دهد احتمالا دوباره نیز اتفاق می افتد.

By | ۱۳۹۴-۴-۳ ۲۱:۳۷:۳۱ +۰۰:۰۰ آذر ۱۸ام, ۱۳۹۳|مشكلات الكتريكي تردمیل|بدون ديدگاه

About the Author:

ثبت ديدگاه