تسمه بکندی حرکت می کند و یا گیر میکند

///تسمه بکندی حرکت می کند و یا گیر میکند

تسمه بکندی حرکت می کند و یا گیر میکند

این وضعیت وقتی پیش می آید که تردميل بدون این که کسی روی تسمه باشد، به صورت عادی کار می کند ووقتی کسی روی تسمه پا می گذارد، تسمه مدتی به صورت عادی عمل می کند، سپس ناگهان شروع به کند شدن می کند.

این مشکل به چهار دلیل ِ واضح به وجود می آید (که ما آنها را به ترتیبی که تجربه کرده ایم، فهرست کرده ایم):

  • ۱) تسمه تردميل و/ یا تخته کف تردميل فرسوده شده است. (۸۵% مواقع)
  • ۲) اگر تسمه تردميل و/ یا تسمه موتور که به تازگی آنها را تنظیم کرده اید خیلی سفت باشد. (۸% مواقع)
  • ۳) گشتاور موتور از کار افتاده و نیاز به تعویض دارد یا خاصیت مغناطیسی آن از بین رفته باشد.(۵% مواقع)
  • ۴) اگر برد راه انداز موتور( درایور موتور ) بازدهی را کاهش می دهد. (۲% مواقع)

تسمه تردميل پوسیده است

. سعی کنید به تسمه نگاهی بیندازید یا احساس کنید که تسمه کارایی چندانی نداشته باشد سپس. ، آزمایش شیب یا سرازیری،انجام می دهیم. برای آزمایش تخته کف تردميل به بخش رفع اشکال بروید و دستورالعمل بررسی سکوی موتور و تسمه را مشاهده نمایید.

آزمایش شیب یعنی وقتی تردميل کمترین شیب را دارد با سرعت پنجکیلو متر در ساعت روی آن راه بروید. کلید ایمنی را بکشید، این کار باید باعث شود دو- سه قدم ِ کامل بردارید تا این که تردميل بایستدو اگر تردميل سریع ایستاد نشان دهنده اصطکاک زیاد است.

روش دیگرآزمایش شیب این است که تردميل را در حداکثر شیب قرار می دهید و با سرعت پنج کیلو متر در ساعت روی آن راه می روید. اگر تردميل در حداکثر شیب عادی عمل کرد ولی با حداقل شیب تسمه  به تخته کف گیرداشته باشد ، تسمه تردميل را عوض کنید.

تسمه تردميل/ تسمه موتور خیلی سفت است:

اگر به تازگی تسمه تردميل یا تسمه موتور را تنظیم کرده اید، این مشکل را بررسی کنید. بعضی افراد وقتی که تسمه ها شروع به لغزیدن می کنند، تسمه های تردميل را سفت تر می کنند، سفت تر کردن لزوماً به معنای بهتر شدن نیست. هر چقدر تسمه های سفت تر شوند، سیستم محرک باید بیشتر کار کند ( برق بیشتری مصرف کند ) تا باعث شودهمه اجزا به حرکتشان ادامه دهند. باید بتوانید تسمه تردميل را (وقتی که تردميل از برق کشیده شده باشد) در مرکز تردميل، حدود ۳ سانتی متر، بدون این که به آن فشار زیادی وارد کنید، بلند کنید. تسمه های سفت تر بایدشل شوند، ولی اطمینان حاصل کنید که با شل کردن آنها، لغزش ( لیز خوردن تسمه )ایجاد نمی شود.

باید بتوان تسمه موتور را وقتی در حالت عادی قرار دارد(وقتی که تردميل به برق وصل نیست) تقریباًتا زاویه ۹۰ درجه،با دست چرخاند. اگر تسمه خیلی سفت است آن را شل کنید. اطمینان حاصل کنید که لغزش آن را بررسی کرده اید و اگر تسمه موتور کشش مناسبی دارد ولی می لغزد، آن را عوض کنید.

موتوری که مغناطیس آن از بین رفته باید تعویض شود

به عنوان مثال وقتی می بینیم که موتوری قدرت خود را از دست داده؛ باید خیلی زود آن را تعویض کنیم. مغناطیس زدایی خیلی هم عادی نیست ولی اتفاق می افتد و معمولاً تشخیص آن آسان است. اگر تشخیص دادید که تسمه و/ یا تخته کف تردميل فرسوده نشده و تسمه ها خیلی هم سفت نیستند، می توانید بررسی کنید و ببینید آیا قدرت موتور موتور مشکلی دارد یا خیر.

از دستتان یا هیچ یک از اعضای بدنتان برای متوقف کردن عملکرد موتور استفاده نکنید. احتمال دارد اگر موتور در وضعیت خوبی قرار داشته باشد، با این کار، اعضای بدنتان را از دست بدهید.

می توانیم برای آزمایش موتور،از یک شی بیرونی بر یک محور بلند استفاده کنیم. ابتدا چرخش مسیر موتور را اندازه بگیرید (اکثر انها حرکتی مستقیم دارند که روی برچسب موتور درج شده است)، سپس با شیئی بر چرخ لنگر به سمت پایین و در جهتی که چرخ لنگر در حال چرخش است، فشار بیاورید (سعی نکنید بر خلاف مسیر چرخش فشار بیاورید زیرا خیلی راحت به خودتان صدمه خواهید زد). اگر توانستید حرکت موتور را کاهش دهید، واضح است که باید موتور را به زودیتعویض کنید.

بردراه انداز موتور (درایور موتور ):

این یکی از غیرعادی ترین دلیل هاست. واضح است که تعویض ِدرایور موتور که چنین وضعیتی دارد، مشکل اساسی را حل نخواهد کرد و باید علاوه بر تعویض تسمه، موتور را هم تعویض کنید. معمولاً اگربرد کنترل (درایور موتور) بازده را کاهش می دهد، دلیل آن این است که فردی روی تسمه قرار گرفته است، در غیر صورت این کار را نمی کند. آزمایشات کاهش بازده جریان مستقیم در بسیاری از کنترل ها عادی است، زیرا آنها یک محدود کننده جریان دارند که به طور خودکار بازده را کاهش می دهد تا از سوختن صفحه مدار جلوگیری کند. بهترین روش تشخیص آن این است که ابتدا همه مشکلات احتمالی دیگر را حل کنیم. اگر به عنوان یک دلیل، سیستم کنترل خراب شده، آن را عوض کنید.

By | ۱۳۹۳-۹-۱۸ ۱۰:۰۴:۱۹ +۰۰:۰۰ آذر ۱۵ام, ۱۳۹۳|مشکلات تسمه تردمیل|بدون ديدگاه

About the Author:

ثبت ديدگاه