آيا ورزش هاي قدرتي در كنار ورزش هاي هوازي بركاهش وزن مؤثرند؟

//آيا ورزش هاي قدرتي در كنار ورزش هاي هوازي بركاهش وزن مؤثرند؟

آيا ورزش هاي قدرتي در كنار ورزش هاي هوازي بركاهش وزن مؤثرند؟

آيا ورزش هاي قدرتي در كنار ورزش هاي هوازي بركاهش وزن مؤثرند؟

ورزش هاي هوازي براي كاهش وزن از ورزش هاي مقاومتي و تركيبي مؤثرترند و حتي براي انجام ورزش هاي هوازي زمان كمتري لازم است.

همچنين، انجام تمرينات هوازي- مقاومتي، زمان طولاني تري را مي طلبد و در نتيجه به افزايش توده عضلاني بدون چربي منجر مي شوند. ورزش هاي هوازي براي سوزاندن كالري هاي اضافي بسيار مؤثرتر هستند و از نظر سوزاندن كالري بهتر از تمرينات مقاومتي هستند ولي تمرينات مقاومتي نيز به دليل افزايش نسبي بافت بدون چربي نتايج مثبتي را به همراه دارند.

از آنجايي كه بافت بدون چربي متراكم تر از بافت چربي است، بنابراين فضاي كمتري را اشغال و از اين راه به تناسب اندام و خوش فرمي بدن كمك مي كند واين چيزي است كه بسياري از افراد به دنبال آن هستند.

همچنين تمرينات مقاومتي علاوه بر نقش بالقوه اي كه در زيبايي اندام دارند تأثيرات مهم ديگري در سلامتي و اجرا از جمله قدرت عضلات، استخوان ها، ليگامنت ها، تاندون ها و تعادل و پايداري بدن مي گذارند. نكته بسيار مهم نيز اين كه تمرينات قدرتي سبب افزايش حجم عضلات (توده بدون چربي بدن) و در نتيجه، افزايش سوخت و ساز مي شوند و هرقدر ميزان سوخت وساز در بدن سريع تر باشد، چربي بيشتري نيز خواهد سوخت. در حالت پايه و استراحت نيز فردي كه عضلات بيشتري دارد، كالري بيشتري را مي سوزاند.

تمرينات مقاومتي تأثيرات مهمي برزيبايي اندام، قدرت عضلات، استخوان ها، ليگامنت ها، تاندون ها و تعادل و پايداري بدن دارند.

تأثير دراز ونشست بر سايز شكم

ورزش هاي هوازي اثرات بسيار مفيدي در سلامت قلب وعروق دارند و همچنين موجب از بين بردن چربي هاي بدن از جمله چربي هاي ناحيه شكم مي شوند ولي براي اين كه عضلات شكم شما فرم زيبايي بگيرند و قوام آنها افزايش يابد، بايد از تمرينات مناسب براي ناحيه شكم مانند دراز و نشست استفاده شود.

هنگام انجام تمرينات دراز و نشست موجب خوش فرمي بدن مي شود، بهتر است دست ها كنار گوش قرار داده شوند

By | ۱۳۹۴-۹-۶ ۲۱:۵۲:۰۳ +۰۰:۰۰ آذر ۶ام, ۱۳۹۴|مقالات|بدون ديدگاه

About the Author:

ثبت ديدگاه